Mens vi måtte holde oss hjemme p.g.a. Koronaviruset, begynte jeg å eksperimentere med oljemaling.

 

Her er resultatene: