Anna Lovinda
Anna Lovinda, sov stilt under stjerner, sov stilt under stjernene du
Det klinger en shanty fra nattsvarte havet, og tyss, kan du høre det nu?
Anna - Anna Lovinda, tyss kan du høre det nu.

Det kommer en skute for slukte lanterner, sov stilt under liljer i natt.
Det speider ett øye fra riggen der ute, det kneiser en skipper bak ratt.
Anna - Anna Lovinda. Min pike jeg kommer i natt.

Ja, syng meg en shanty for Anna Lovinda, hun hviler så lunt under lyng.
Syng mens vi stiger fra tangsvarte skoger, ja syng gode shantymann, syng!
Anna - Anna Lovinda. Ja, syng gode shantymann, syng!

Og sangen skal væres på havmåkens vinger, og vugges med vind i mot land.
Skal hviskes i gresset omkring hennes leie, og nynnes av bølger mot strand.
Anna - Anna Lovinda. Skal nynnes av bølger mot strand

Ja, tyss kan du høre det, Anna Lovinda, snart ankrer en skute i havn
Snart lyder hans fottrinn på stien der nede, han stanser og visker ditt navn:
Anna - Anna Lovinda Han stanser og hvisker ditt navn.

Ja, sov under liljene, Anna Lovinda, sov blødt under liljer og løv.
En vandrer har blottet sitt hode i kvelden, En tanke har knelt for ditt støv.
Anna - Anna Lovinda, En tanke har knelt for ditt støv.

(Erik Bye)

 

Back