Barnatro
Har du kvar din barnatro
ifrån hemmets lugna bo?
Kan du bedja än som förr du alltid bad:
Gud som haver barnen kär,
se till mig som liten är.
Gamla mor då känner sig så nöjd och glad.

Barnatro, barnatro,
till himmelen du är en gyllne bro.
Barnatro, barnatro,
till himmelen du är en gyllne bro.

Du har kanske vandrat kring
runt om hela jordens ring
och i fjärran land du sökt att lyckan nå.
Du har gråtit mången gång
när du hört en gammal sång
som du minnes ifrån hemmets lugna vrå.

Barnatro, barnatro...

Likt en seglare i hamn,
blev du lugn i modersfamn.
Ömt hon smekte dig och sjöng om himlens land.
Hennes stämma blev så varm
när du låg vid hennes barm,
hon din framtid lade tryggt i änglars hand.

Barnatro, barnatro...

Du blir lycklig liksom förr
om du öppnar hjärtats dörr.
Barnaårens sällhet åter bliver din.
Uti himmelen blir fröjd
och du själv blir glad och nöjd.
Du kan sjunga sen med jubel i ditt sinn:

Barnatro, barnatro...

 

 

Back