Min Slektforskningsside

 
Home Min slekt Linker og downloads

Noen nyttige linker:

Digitalarkivet, skannede arkiver

Folketellingene som PDF-filer

Manntall for Troms 1762 - 1765

Manntallet Skjervøy 1701

Registreringssentral for historiske data Dessverre er ikke hele Norge med, men fra Nord-Norge er det mye

Hiski.genealogia Denne søkemaskinen bruker jeg mye for å finne finske aner

Finlands Släkthistoriska Förening Skannede kirkebøker i Finland

Det Svenske Riksarkivet

Etnografiske kart over Finmark 1861 (Friis)

Norway Heritage Passasjerlister og emigrantskip

Kalender over kirkelige høytider i Norge

Gravminner Norge

____________________________________________________________________________

Jeg har transkribert noen av manntallene fra Skjervøy i excel.
Siden det er på privat basis, byttet jeg konsekvent -sön til -sen, og noen korreksjoner underveis.
Så for å få det helt kildetro, må dere nok inn på de skannede sidene til Digitalarkivet.

Etterhvert har jeg planer om å transkribere de årene av kirkebøkene som jeg ikke finner på nett.
De blir lagt til her i pdf etterhvert som jeg gjør dem ferdig. (Dessverre er de døde i årene 1748 til 1755
kun omtalt som "liig" så det er umulig å vite hvem de var)
Dette er som sagt på helt privat basis, så jeg tar forbehold om skrivefeil og feiltolkninger.
Du må selv gå inn på originalkilden og sjekke opplysningene.

Lister
Skattemanntall Skjervøy 1762
Skattemanntall Skjervøy 1765
Skattemanntall Skjervøy 1767
Begravelser Skjervøy 1748-58
Begravelser Skjervøy 1759-64
Begravelser Skjervøy 1765-69
Begravelser Skjervøy 1770-75

@ wenke@wenke.es