Langt der ute

 

Langt der ute på mørkblå bølger, en skute går sin vandte gang,
alt går stille i dens følge, høres ingen munter sang.


Ombord er alt så tyst og stille, ingen sang og latter lød,
kanskje tårene fikk trille, yngste jungmann han var død.


Hjemme i den lune hytte sitter nu hans gamle mor,
ingen tårestrøm kan nytte i kapteinens brev det sto.


Ingen kan for livet svare, Deres sønn har evig fred,
han var oppe for å klare seilet,men så falt han ned.


Ingen blomster, ingen tårer felles på en sjømanns grav
simpel seilduk ble hans båre som ble senket dypt i hav.


Langt der ut på mørkblå bølger, hvor han kjempet hvor han stred,
skutens jungmann stille sover, havet ble hans hvilested.