Moder, jeg er trett

 

Moder, jeg er trett, nu vil jeg sove,
la meg ved ditt hjerte slumre inn,
gråt dog ei, det må du først meg love,
thi din tåre brenner på mitt kinn.
Her er kaldt, og ute stormen truer,
men i drømme der er alt så smukt,
og de søte englebarn jeg skuer,
når jeg har det trette øye lukt.

Moder, ser du englen ved min side?
Hører du den deilige musikk.
Se, han har to vinger smukke hvite,
dem han sikkert av vårherre fikk.
Grønt og gult og rødt for øyet svever,
der er blomster, englene utstrør!
Får jeg også vinger, mens jeg lever,
eller, mor, får jeg dem når jeg dør?

Hvorfor trykker du så mine hender?
Hvorfor legger du ditt kinn til mitt ?
Det er vått og dog som ild det brenner.
moder, jeg vil alltid være din.
Men så må du ikke lenger sukke,
gråter du, så gråter jeg med deg.
O, jeg er så trett! - må øyet lukke-
moder - se! - nå kysser englen meg!