Mens vi måtte holde oss hjemme p.g.a. Koronaviruset, begynte jeg å eksperimentere med oljemaling.

 

Her er resultatene:

Philip of Spain
(60x120)

 

Poseidon (60x102)

Liberty (90x60)

 


Running Free (120x60)

(60x60)

 

Moonshadow (60x60)