Sjømann


Sjømann - hvorfor drømme?
Tenk ei på oss her
Sjømann - havets bølger
følger hvor du er 
Havet er ditt eget hjem
dine venner er hver stjerne
over Rio og Shanghai,
over Bali og Hawaii
Dine tanker går til dem
og din lengsel er det fjerne
Du vil finne lykken der...
der er ditt hjem.

Sjømann - slutt og drømme,
du har valgt din veg
Sjømann - fjerne kyster
venter jo på deg 
Havet er ditt eget hjem
dine venner er hver stjerne
over Rio og Shanghai
over Bali og Hawaii
Dine tanker går til dem
og din lengsel er det fjerne
Du vil finne lykken der
der er ditt hjem.

 

Back